Voice coding: riešenie zdravotných obmedzení zvyšujúce efektivitu
Voice coding: riešenie zdravotných obmedzení zvyšujúce efektivitu

Speech-to-code alebo voice coding ešte nie je taký rozšírený, aby sme mohli hovoriť o štandarde, môže ti ale rapídne zefektívniť prácu. Zisti viac v článku.

Pracovať efektívne je cieľom každého, kto nechce v kancli stráviť život a zároveň sa chce dožiť releasu projektov, na ktorých pracuje. Ak je pre teba vrcholom efektívneho programovania The Silver Searcher, Searchcode alebo podobný tool na vyhľadávanie snippetov, môžeš ísť ešte o level vyššie. Využi voice-coding.

Hlasový asistent pre developerov je koncept, ktorý nevznikol na zefektívnenie programovania zaneprázdneného kódera. Ako veľa sofistikovaných riešení, aj voice coding pomáhal najprv ľuďom trpiacim zraneniami alebo tým, ktorí neboli schopní využívať klávesnicu na programovanie.


Hello, world! Som syndróm kubitálneho tunela

Menej známy brat syndrómu karpálneho tunela, syndróm kubitálneho tunela, strpčuje mnohým developerom život. Vzniká stlačením nervu v lakti, čo môže byť zapríčinené monotónnym zaťažením končatiny, opakovaným presilením, alebo dlhodobým tlakom a nezmenenou polohou ruky. Ohrození sú teda všetci, ktorých živí klávesnica a ovládajú ju viac ako dvomi prstami naraz.

Pri kubitálnom syndróme budeš pociťovať tŕpnutie rúk, najmä vonkajšej strany predlaktia pri ohnutí ruky v lakti. Typickým príznakom je strata citlivosti v malíčku alebo prstenníku, ich tŕpnutie, a strata jemnej motoriky či schopnosti úchopu.

Dobrou správou je, že syndróm kubitálneho tunela sa dá liečiť aj inak, ako chirurgicky. Zlou správou je, že ťa napriek tomu odpáli na niekoľko týždňov až mesiacov. Ešteže máme tie speech-to-code enginy.


Aký tool na voice coding si vybrať?

So Speech API koketujú viaceré nástroje, no skutočným priekopníkom pre vývojárov je Serenade. V porovnaní s ostatnými voice recognition nástrojmi je vytvorený prioritne na programovanie a pre prácu developerov. Uľahčuje nielen samotné vytváranie kódu, ale aj dokumentáciu a komunikáciu s tímom, je napríklad možné integrovať ho s nástrojmi ako Slack.

Front-end developer, indie hacker a školiteľ Josh W. Comeau vo svojom blogu popísal, ako sa popasoval so syndrómom kubitálneho tunela vďaka Talon Voice. Tento nástroj využíva vlastné fonetické mapovanie pre zadávanie jednotlivých písmen abecedy, eye-tracking a špecifické hlasové povely. Ich kombinácia je vážne efektívna. Určite si klikni na spomínaný Joshov článok, v ktorom demonštruje voice coding na písaní React komponentu.

Rozšíreným nástrojom je aj Dragon od Nuance, práve ten je však príliš robustný a všeobecný – najčastejšie sa používa v právnom a medicínskom odvetví. Je ale prispôsobiteľný a pri správnom nastavení môže byť veľkým prínosom aj pre developerov v korporáte. Korporát preto, lebo pri jeho robustnosti si ho nedovolí každý freelancer. 

Dedikovaných speech-to-code nástrojov nie je až tak veľa, a mnohé z nich svojou nevybrúsenou funkcionalitou alebo príliš všeobecným zameraním môžu programátorom skôr pridať prácu, než ju zefektívniť. Vychádzajú totiž skôr z NLP knižníc na speech-to-text spracovanie, takže pred ich plnohodnotným používaním musíš vyriešiť fonetické mapovanie, na ktoré budeš potrebovať buď customizáciu alebo integráciu ďalších 3rd party modulov. U nás na Slovensku však vzniká čosi zaujímavé, čo by mohlo fungovať oveľa jednoduchšie.


Slovenský nástroj kombinujúci AI a voice-coding

Jaroslav Sochan, devOps freelancer zameriavajúci sa na softwarovú architektúru, vyvíja Singularity, riešenie, ktoré by mohlo firmám a developerom ušetriť pri vývoji aplikácií množstvo času (a peňazí).

„Je to v podstate konverzačná umelá inteligencia, ktorá má pomôcť so softwarovým vývojom. Myšlienka Singularity je využiť potenciál AI ako konzultanta pri tvorbe softwaru a nechať ho vytvoriť celú aplikáciu, čím ušetrí developerom veľa času,“ hovorí Jaroslav.

V čom sa bude Singularity podľa neho odlišovať od iných toolov? „Hlavný challenge celého projektu je pochopenie problému a vhodný návrh riešenia. Aktuálne konverzačné modely umelej inteligencie sú síce schopné konverzovať s vierohodnou kvalitou a pochopením druhej strany, musia byť ale robustné. Naša výhoda je, že nevytvárame všeobecnú konverzačnú inteligenciu, ale sme úzko spätí s modelom softwarovej architektúry. Vďaka tomu AI už dopredu vie, o čom sa bude s userom rozprávať a v akých mantineloch zostáva.“

Ak by Singularity našlo svoje uplatnenie na globálnom trhu, znamenalo by to tiež, že už nebude nutné poznať špecifický programovací jazyk. Oveľa väčšiu váhu bude mať poznanie správneho princípu, ako aplikáciu štrukturálne navrhnúť.

„Vývoj softwaru stojí veľmi veľa peňazí a hlavne času, reálne sa pohybuje dodanie stredne veľkého projektu v rozmedzí rokov. Práve tu vie Singularity výrazne pomôcť s vývojom. Napríklad, zmena spôsobu komunikácie medzi komponentmi bežne trvá celé týždne, Singularity to zvládne v rámci minút. Naším cieľom ale nie je nahradiť developerov – sami sme predsa developeri. Chceme len extrémne zefektívniť developerskú prácu,“ dodáva Jaro.

Release pilotnej verzie Singularity je plánovaný na Q4 2023. Oficiálny release je podmienený feedbackom prvej verzie, testovaním, a množstvom požadovaných features vyplývajúcich z pilotu. Podporovať bude tri základné cloud platformy: Azure, AWS a GCP, s výberom najpoužívanejších cloud komponentov.


Chceš vedieť o Singularity viac? Sleduj náš blog, o projekte a jeho zmenách ťa budeme informovať.

Ďalšie články