Chcem mať SRO-čku. Čo mám urobiť?
Chcem mať SRO-čku. Čo mám urobiť?

Možno aj ty patríš k tým, ktorí sa práve rozhodli, že začnú zarábať sami na seba. Okrem prvotných endorfínov z novej životnej misie sa musíš popasovať aj s náročnejšími témami ako je založenie s.r.o.čky. Čítaj nižšie zopár našich rád.

Pri zakladaní s.r.o. máš dve možnosti. Ísť do toho na vlastnú päsť a obetovať veľa času, spoznať pravý význam byrokracie a ešte aj čo-to poplatiť alebo využiť možnosti, ktoré ponúkajú firmy, a to založiť si s.r.o. na kľúč. Keďže my sme za tie jednoduchšie riešenia, rozoberieme si detailnejšie verziu, kedy sa o tvoju s.r.o. postará firma. 

 

Založenie s.r.o.: Čo ťa čaká a neminie

Najprv si musíš vymyslieť meno svojej firmy. To, či sa bude volať podľa teba alebo dáš šancu kreatívnejším názvom, je čisto na tebe. Musí byť originálne a nesmie už existovať, čo si jednoducho overíš v obchodnom registri.  

Ako druhé si musíš vybrať sídlo – či už skutočné, alebo virtuálne. Virtuálne sídlo si vyber, ak nevlastníš nehnuteľnosť. Ak vlastníš, máš celkom po probléme. 

Ďalej musíš mať jasno v predmetoch podnikania. Radšej si ich daj viac ako menej, veď nikdy nevieš, aký job sa ti naskytne. Tieto by si ale mal mať zapísané určite – Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb výroby, Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy a Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti.

Tieto tri body sa ťa týkajú a zaberú ti trošku času a mozgovej kapacity. O ďalšie veci, ako je vypracovanie zakladateľských listín a dokumentov, získanie živnostenského oprávnenia, vyžiadanie súhlasu správcu dane a Sociálnej poisťovne, zápis do obchodného registra či registrácia na daňovom úrade, sa starať našťastie nemusíš. Toto všetko za teba urobí firma a ty si môžeš s vyloženými nohami užívať vznik tvojej s.r.o.Zjednodušený spôsob založenia s.r.o. (platný od 1.2.2023)

Od tohto roku si môžeš na založenie s.r.o. vybrať aj rýchlejší online spôsob. Zrýchlený spôsob založenia trvá približne 3 dni, má však niekoľko podmienok, ktoré musíš splniť:

 • Nová spoločnosť nesmie mať viac ako päť spoločníkov,
 • spoločnosť bude založená za účelom podnikania,
 • obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu  „s. r. o.“,
 • vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
 • správcom vkladu je konateľ,
 • predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní (príloha č. 4a k zákonu č. 455/1991 Zb.),
 • predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní (príloha č. 4a k zákonu č. 455/1991 Zb.),
 • spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu,
 • spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení,
 • spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu. 

Keďže pôjde o tvoju s.r.o., budeš pravdepodobne konateľ. Budeš teda podliehať ďalším kritériám. Fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať za konateľa spoločnosti:

 •     je spôsobilá na právne úkony,
 •     dosiahla vek 18 rokov,
 •     je bezúhonná,
 •     je zapísaná v registri fyzických osôb.

 

Mohlo by to trvať aj dlhšie

Ak si zvolíš klasický postup založenia, po 2-3 týždňoch je tvoja s.r.o.-čka na svete a tak môžeš začať veselo podnikať. Nebuď prekvapený, ak to potrvá o čosi dlhšie, stále niečo schvaľujú súdy, ktoré môžu byť v niektorých lokalitách dosť vyťažené. Následne ti príde z Daňového úradu pridelené DIČ, ktoré potrebuješ kvôli fakturáciam. Zatiaľ sa poobzeraj po účtovníkovi, ktorý sa zasa postará o všetko potrebné vrámci financií v tvojom nasledujúcom podnikateľskom období.

 

Zhrňme si to, aby si na niečo nezabudol. Treba splniť tieto kroky:

 1. Výber obchodného mena
 2. Výber sídla spoločnosti
 3. Výber predmetov podnikania (jedného alebo kludne aj viac) 
 4. Vypracovanie zakladateľských listín a dokumentov
 5. Získanie živnostenského oprávnenia 
 6. Vyžiadanie súhlasu správcu dane a Sociálnej poisťovne
 7. Zápis do obchodného registra
 8. Registrácia na daňovom úrade
 9. Označenie miesta podnikania (napr. poštovej schránky)
 10. Založenie bankového účtu

 

Živnosť alebo s.r.o.?

Túto otázku si kladú mnohí kontraktori a odpoveď je vždy rovnaká. Záleží od tvojho podnikania a príjmov. Do istého momentu sa ti viac oplatí živnosť, potom je už práca na s.r.o. jasnou voľbou. Viac informácií nájdeš v našom článku Mám programovať na živnosť alebo SRO-čku?

V prípade, že ti z toho lepšie vychádza živnosť, určite si prečítaj článok Chceš podnikať na živnosť? Takto si ju vybavíš.

 

Koľko ťa to vlastne bude stáť?

Cena založenia s.r.o.:

 • vlastnými silami bez zaručeného elektronického podpisu od cca 300€
 • vlastnými silami so zaručeným elektronickým podpisom od cca 150€
 • firmou na kľúč od 199€, v priemere okolo 250€

 

Ceny účtovníctva pre s.r.o.:

 • neplatca DPH - od 55€/mesiac, záleží od objemu a služieb
 • platca DPH - od 70€/mesiac, záleží od objemu a služieb

 

Vyplácanie zisku z s.r.o.

Ak rozmýšľaš nad založením s.r.o, mal by si sa pozrieť aj na vyplácanie zisku. 


Konateľ bez akejkoľvek odmeny

V tomto prípade je konateľ je iba konateľom, nie je zamestnancom vo svojej firme a ani žiadnej inej firme a nemá ani akýkoľvek iný príjem alebo odmenu za túto funkciu. Toto sa stáva v prípade spoločností s.r.o., keby si bol spoločník a konateľ zároveň. K svojmu zisku sa dostaneš cez vyplatenie podielu tzv.  dividendy.

Nevýhody – dividendy si môžeš vyplatiť až po podaní daňového priznania.

Výhody – finančná úspora, dividendy sa vyplácajú z už zdaneného zisku firmy a po vyplatení sa už neplatia odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Nevyhneš sa však dani z dividend vo výške 7 % a plateniu minimálneho základu zdravotnej poisťovni.


Konateľ a zamestnanec súčasne

Druhou možnosťou je, keď si konateľ a zároveň aj zamestnanec – či už na plný alebo čiastočný pracovný úväzok. Financie z firmy si teda musíš vyplatiť sám. Je však dôležité, aby si mal riadnu pracovnú zmluvu v rámci pracovno-právneho vzťahu. Po podpísaní zmluvy sa nezabudni nahlásiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Podľa pracovnej zmluvy dochádza k mesačnému vyplácaniu, pokojne aj vo výške predpokladaného zisku firmy.

Výhody – pravidelnosť príjmu a právne čisté ošetrenie získavania zisku.

Nevýhody – finančná náročnosť - z vyplatenej mzdy musíš platiť zdravotné a sociálne odvody, ale aj daň z príjmu. Náklady môžu byť až dvojnásobné oproti prvej možnosti.


Konateľ s odmenou

Ak si chceš zobrať zisk zo spoločnosti, mal by si byť konateľom s odmenou. Tú môžeš poberať na pravidelnej alebo nepravidelnej báze – napríklad aj každý mesiac. Tento spôsob je organizačne výhodnejší oproti druhej možnosti, keďže tam musíš čakať až na podanie daňového priznania. 

Ako konateľ s odmenou musíš mať uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, v ktorej si konateľ. Tá by mala byť schválená valným zhromaždením spoločnosti alebo v prípade jednoosobných s.r.o rozhodnutím konateľa.

Keď si budeš odmenu vyplácať pravidelne, počítaj s pravidelným platením odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V prípade nepravidelných odmien, napríklad polročných, nezabúdaj, že ak pracuješ aj niekde inde, musíš si počas zvyšku roka platiť zdravotné odvody sám za seba.


Využitie firemného majetku

 Zisk môžeš využiť aj prostredníctvom firemného majetku. Je to zaužívaná metóda mnohých podnikateľov, napríklad pri motorovom vozidle, ktoré je súčasťou firemného majetku. Tento spôsob je však nepriamy, nakoľko stále ide o firemný majetok. Ak si však jediným konateľom a dodržuješ správne postupy účtovania, neexistuje praktické obmedzenie, ktoré by ti bránilo využívať tento majetok na vlastné účely.

Ak si v spoločnosti len konateľ a nie aj zamestnanec, nemôžeš si za finančné prostriedky firmy kúpiť stravné lístky. Takže si treba dávať pozor na niektoré obmedzenia.

 

S firmami nižšie máme dobré skúsenosti. Budú ti vedieť pomôcť so založením spoločnosti, účtovníctvom i fakturáciou:

 

Podnikanie je v niektorých momentoch náročné, ale nič sa nevyrovná slobode a vlastnému tempu. Ak budeš potrebovať nejaký job, mrkni na naše ponuky. Držíme ti palce!

Ďalšie články