Rodičovský dôchodok a IT freelanceri: dostanú niečo aj tvoji rodičia?
Rodičovský dôchodok a IT freelanceri: dostanú niečo aj tvoji rodičia?

Majú tvoji rodičia nárok na rodičovský dôchodok, aj keď si IT kontraktor? To sa dozvieš v tomto článku.

Ak máš rodičov v dôchodkovom veku, mohol si zachytiť haló okolo novinky z kategórie sociálnych istôt nášho štátu. Rodičovský dôchodok je nový druh penzie, ktorú môžu dôchodcovia poberať vďaka odvodom svojich detí. Spraví však nejaký rozdiel aj pre tvojich rodičov, ak si IT kontraktor?

Čo je to rodičovský dôchodok?

Podľa Milana Krajniaka zo Sme Rodina „rodičovský dôchodok podporuje zásluhovosť,“ nech už to znamená čokoľvek. Možno oceňujú zásluhy za to, že tvoji rodičia splodili daňového poplatníka s vysokým odvodovým zaťažením? No aby sme tu len tak sémanticky nepolemizovali, toto sú základné informácie o novom príspevku pre aktívnych poberateľov dôchodku:

  • V roku 2023 sa rodičovský dôchodok vyplácal pre väčšinu poberateľov v máji,
  • Sociálna poisťovňa si vymedzila zákonnú lehotu 60 a 120 dní pre vyriešenia zložitejších prípadov – dôchodky teda budú vyplácané až do septembra,
  • Zložitejší prípad môže znamenať to, že dieťa dôchodcu nefiguruje alebo nemá správne údaje v Registri fyzických osôb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z ktorého Sociálna poisťovňa čerpá. Podobné prípady sa posudzujú individuálne,
  • Maximálna suma rodičovského dôchodku od jedného dieťaťa je 21,80 € mesačne, alebo 261,60 € ročne,
  • Od roku 2024 bude rodičovský dôchodok vyplácaný mesačne s pravidelným výplatným termínom
  • Rodičovský dôchodok sa bude každý rok prepočítavať na základe vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov.

 

Kto má nárok na rodičovský dôchodok?

Na rodičovský dôchodok majú nárok všetci penzisti poberajúci dôchodok, či už starobný, invalidný alebo výsluhový. Ďalšou podmienkou je, aby dieťa dôchodcu bolo dôchodkovo poistené v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu rodičovského dôchodku, v tomto prípade v kalendárnom roku 2021.

 

Som SZČO: dostanú moji rodičia rodičovský dôchodok?

Ak odvádzaš sociálne odvody, ktorých súčasťou je dôchodkové poistenie, tak áno, tvoji rodičia majú nárok na rodičovský dôchodok. Zároveň si tieto odvody musel odvádzať už v roku 2021. Je pravdepodobnejšie, že odvádzaš do SP sumu vychádzajúcu z minimálneho vymeriavacieho základu (605,50 €), než z maximálneho vymeriavacieho základu (8477 €).

To znamená, že ročný príspevok pre tvojich rodičov nebude príliš vysoký. Vypočítať si ho ale môžeš na kalkulačke Sociálnej poisťovne

 

Som jednoosobová s.r.o.: dostanú moji rodičia rodičovský dôchodok?

Rovnako platí, že musíš odvádzať sociálny odvod od roku 2021. Ak poistený nie si, tvoji rodičia nemajú nárok na rodičovský dôchodok. No nezúfaj. 👇

 

Jednoduchšie riešenie: podporuj rodičov sám

V médiách kolujú aj informácie o najvyššom rodičovskom dôchodku vyplatenom za rok 2023: suma bola spolu 2304 € od 11 detí, čo je 192 € na mesiac. Živnostník, ktorý nevie so súrodencami zložiť celý futbalový tím, sa určite nepostará o príspevok pre svojich rodičov v podobnej výške. Na to, aby aspoň trochu zvýšil IT kontraktor dôchodok svojim rodičom, musí odvádzať viac ako minimálne odvody. A aj z tejto sumy rodičom plynie len niekoľko percent.

Efektívnejším riešením je podporovať svojich rodičov priamo, prípadne im založiť sporenie, alebo s nimi prebrať investovanie do fondov a akcií. Peniaze týmto spôsobom zhodnotia oveľa výnosnejšie. Nenavyšuj si preto zbytočne odvody len kvôli tomu, aby mali rodičia vyšší dôchodok. Zmena sa prejaví až po 2 rokoch (ak sa dovtedy nezmení legislatíva), a aj tak to bude len niekoľko eur.  

Ďalšie články