Rodičovská, materská a otcovská dovolenka na voľnej nohe
Rodičovská, materská a otcovská dovolenka na voľnej nohe

Si freelance programátor a chceš vedieť, či máš možnosť ísť na materskú alebo otcovskú dovolenku a poberať príspevky? V tomto článku nájdeš odpovede.

Ak plánuješ rozšíriť svoj domáci projektový tím o mini-kódera, možno ti už napadlo, že príspevok od štátu a pár dni dovolenky (občas zavádzajúci výraz) by padlo vhod. Poďme sa spolu pozrieť na to, čo môžeš očakávať.

Najprv si vysvetlíme niektoré výrazy, ktoré si často mýlime a zamieňame nie len my v IT: materská dovolenka, rodičovská dovolenka, materské a otcovské.


Čo je to materská dovolenka?

Je to dovolenka v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa. 

Koľko trvá materská dovolenka: spolu trvá 34 týždňov, to znamená nástup na materskú aj čas venovaný dieťaťu po pôrode. Dlhšia je napríklad pre samoživiteľky (37 týždňov) a mnohonásobné matky (43 týždňov). 

Kedy sa nastupuje na materskú: väčšinou sa nastupuje 6 týždňov pred pôrodom, a najskorší termín je 8 týždňov pred pôrodom. Ak sa na materskú rozhodneš nastúpiť neskôr, skráti sa ti odo dňa pôrodu na 28 týždňov.

Muž na materskej: áno, aj muž môže ísť na materskú dovolenku, ak sa o dieťa stará on namiesto matky.

Práca na materskej dovolenke: áno, pracovať môžeš. Ak si freelance programátor či programátorka, nemáš problém, nemusíš si totiž vybavovať dovolenku u zamestnávateľa. Ak ťa zamestnáva korporát na TPP, je tu niekoľko podstatných informácií.

Zamestnať sa počas materskej môžeš aj v tej istej firme, napríklad na dohodu, nesmieš ale pracovať na tej istej pozícii a na tú istú zmluvu. Ak sa rozhodneš zamestnať v inej firme, nesmieš zase vykonávať tú istú činnosť alebo agendu.

Príspevok: takzvané materské. Materské môžu poberať aj SZČO alebo iní freelance programátori či programátorky. Podstatné je odvádzať sociálne odvody, v ktorých je aj nemocenská zložka.

Výška materského: záleží od tvojich odvodov. Ak poctivo odvádzaš sociálne preddavky a platíš dane, pri výške zdanených programátorských hodinových sadzieb bude materské celkom decentné:

  • Maximálna výška materského pre 31-dňový mesiac je 1732,10 €
  • Maximálna výška materského pre 30-dňový mesiac je 1676,30 €

Materské sa vypočítava podľa denného vymeriavcieho základu, ktorý sa každý rok mení. Údaje v tomto článku sú na rok 2022.


Čo je to rodičovská dovolenka?

Je to dovolenka na prehĺbenie starostlivosti o dieťa.

Koľko trvá rodičovská dovolenka: minimálne jeden mesiac, je to však na dohode so zamestnávateľom.

Kedy sa nastupuje na rodičovskú dovolenku: bežne v priebehu prvých 3 rokov od narodenia dieťaťa, v prípade zdravotných komplikácií až do 6. roku.

Príspevok: nazýva sa rodičovský príspevok. 

Výška rodičovského príspevku: je rozdielna, ak sa poberá zároveň s materským, a ak sa poberá bez neho. V roku 2022 je to:

  • 280 €/mesiac, ak materské nepoberáš,
  • 383,80 € / mesiac, ak materské poberáš.

Od roku 2023 sa výška príspevku zdvihne na 412,60 € pre poberateľov materského.


Novinka nie len pre freelancerov: otcovská dovolenka

Donedávna sme v legislatíve poznali výraz rodičovská a materská dovolenka, no od 1. novembra 2022 vstúpila do platnosti aj novela, ktorá definuje otcovskú dovolenku.

Koľko trvá otcovská dovolenka: otec dieťaťa má nárok na 2 týždne – 14 kalendárnych dní – dlhú otcovskú dovolenku. Táto dovolenka sa môže predĺžiť o čas, v ktorom je dieťa alebo matka dieťaťa hospitalizovaná. Hospitalizácia musí však začať tiež v období 6 týždňov od narodenia.

Kedy sa nastupuje na otcovskú dovolenku: na otcovskú dovolenku sa nastupuje v období 6 týždňov od narodenia dieťaťa. 

Príspevok: nazýva sa otcovské.

Výška otcovského príspevku: rovnako ako pri materskom, aj otcovské za vypočíta ako 75 % z aktuálneho denného vymeriavacieho základu (DVZ). Najvyšší možný príspevok za 14 dní otcovskej dovolenky:

  • v roku 2022 je 782,30 € 
  • v roku 2023 bude 836,10 €

Kto má nárok na otcovské: Otcovské spadá pod nemocenskú dávku sociálneho poistenia. Z toho teda vyplýva, že aby si mal nárok na otcovské, musíš byť aktívne nemocensky poistený a platiť odvody Sociálnej poisťovni. Na získanie dávky otcovské máš nárok aj ako SZČO, nesmieš však mať v Sociálnej poisťovni nedoplatky.

Práca na otcovskej dovolenke: otázka, ktorá určite zaujíma každého freelance kódera/novopečeného otecka, ktorý svoje developerské služby môže s trochou šťastia dodávať aj z domu v takmer nezmenenej forme. Ako SZČO, respektíve podnikateľ, pracovať môžeš aj na otcovskej dovolenke. V porovnaní so zamestnancom máš výhodu, keďže dosahovanie príjmu SZČO počas otcovskej dovolenky sa nesleduje. Zatiaľ.


Situácie špecifické pre freelancerov

Dvojité odvody pre zamestnaných SZČO: Je možné, že programuješ ako SZČO, aj ako zamestnanec vo firme. Ak za teba odvádza sociálne poistenie aj zamestnávateľ, a robíš to aj ty, materské/otcovské sa vypočíta z oboch poistení osobitne. Napriek tomu, materské stále nemôže prekročiť denný vymeriavací základ a jeho maximálna výška (pozri vyššie) ostáva nezmenená.

Freelancovanie a poberanie materského/otcovského: Aj počas materskej a otcovskej dovolenky, pri ktorých vzniká nárok na príspevky materské a otcovské, môžeš legálne pracovať. Vyššie sme popísali situácie, v ktorých to možné nie je (pokračovanie zmluvy u toho istého zamestnávateľa na tej istej pozícii, rovnaká pracovná náplň u konkurenta, atď). Ako freelance dodávateľ služieb na živnosť alebo s.r.o. však máš výhodu. Ak zvládneš popri starostlivosti o novorodenca pracovať, môžeš poberať naraz príspevok aj vystavovať faktúry.

Vyplácanie dávok Sociálnou poisťovňou pre freelancerov: Ak si poctivo odvdádzaš sociálne odvody, v ktorých je zložka nemocenské, ktorá súvisí s príspevkami pre mamy a otcov, aj ako freelancer budeš pri materskej a otcovskej dovolenke poberať príslušné dávky. Sociálna poisťovňa nemá dôvod dávky nevyplácať, ak eviduje tvoju žiadosť o príspevky, odvádzaš aspoň minimálne odvody a nemáš žiadne nedoplatky. 

 

Čítaj tiež: Ako si do konca roka zvýšiť náklady a platiť menšie dane

Ďalšie články