Vyvíjaš s tímom nový softvér? Skúste Kanban
Vyvíjaš s tímom nový softvér? Skúste Kanban

Pokroky v kódení budú zrazu viditeľnejšie.

Kanban, systém riadenia, ktorý dnes využíva 30 – 40 % softvérových firiem z celého sveta pochádza z japončiny. Najčastejšie sa prekladá ako “karty, ktoré sú vidieť”. 

V 50. rokoch 20.storočia ho vytvoril Taiichi Ohno pre zvýšenie efektivity v továrňach Toyoty. Časom sa vo vylepšenej forme začal okrem iného využívať aj pri riadení projektov v IT firmách.


Kanban v IT 

My ajťáci najčastejšie používame kanban pri riadení ako plánovací systém, ktorý hovorí, čo, kedy a ako produkovať. Okrem istých paralel viditeľných až ex-post má však naše chápenie kanbanu s tým výrobným spoločné len pomenovanie a cieľ. Zmyslom kanbanu je totiž zabezpečiť plynulosť celého procesu - nič sa nemôže nikde hromadiť ani chýbať


Hlavné princípy kanbanu v IT

Kanban v IT má iba dva základné princípy:

  1. Vizualizácia pomocou kanban kariet
  2. Obmedzenie množstva rozpracovaných úloh

Vizualizácia pomocou kanban kariet

Prvá zásada riadenia projektov pomocou kanbanu je vizualizácia pomocou prehľadných kanban kariet na nástenke - kanban board. Tebe a tvojmu tímu umožní:

  • Rozdeliť prácu na jednotlivé tasky, upravovať a presúvať ich podľa priority,
  • pomenovať stĺpce podľa stavov jednotlivých úloh - To Do, Doing, Done,
  • sledovať priebeh úloh v čase - vždy vidíš aktuálny stav.

Obmedzenie množstva rozpracovaných úloh 

Druhá zásada spočíva v obmedzení prebiehajúcich činností či WIP v jednotlivých stavoch iterácie. To znamená, že na začiatku projektu sa musíš so svojim tímom dohodnúť na minimálnom a maximálnom počte položiek na člena tímu alebo stav iterácie. 

Nezabudni preto, že ďalšie položky doplňuješ do stĺpca TO DO až vtedy, keď máš kapacitu na zahájenie nového tasku. Platí totiž, že keď sa  snažíš robiť viac, nakoniec urobíš menej. Tvoja pozornosť sa triešti, takže začínaš stále na povrchu a nevieš ísť do hĺbky.

Výhody, nevýhody a využitie kanban systému v IT

Práca v kanbane je systematická. Vďaka čomu môžeš s kolegami ľahšie sledovať pokrok a tímovú prácu. Upgrade na lepší výkon vám uľahčia aj šikovné apky ako Kanbanize alebo Kanbanery

Vo výsledku sa vám zvýši produktivita, schopnosť spolupráce a celý projekt sa zrazu zmení z chaosu na organizované riadenie. Nechceme ťa však zavádzať. Kanban sa nevyužíva iba pri vývoji softvéru. Je skvelý aj pri riadení neiteratívnych činností ako je support, kde priebežne pribúdajú nové úlohy. 

Často sa uvádza aj ako vhodná alternatíva ku Scrumu, ktorý sa používa hlavne pri väčších projektoch vyžadujúcich dostatok prípravy a času.

Nevýhodou kanbanu je, že po čase sa z neho môže stať rutina. Je preto potrebné klásť špecifický dôraz na komunikáciu, napríklad na krátke ad-hoc cally, na ktorých sa spolu pomerne rýchlo dohodnete na plánovanom spustení funkcií a ich implementácií.

Okrem ad-hoc callov je dôležitá aj pravidelná revízia, na ktorej zhodnotíte, čo sa zatiaľ podarilo. Môžete sa tiež na nej dohodnúť, aké updaty a vylepšenia zaviesť. Budete tak všetci viac motivovaní v práci pokračovať aj naďalej.


Používaš v práci Kanban? Podeľ sa o svoje skúsenosti v komentároch na Facebooku

Ďalšie články