Čo je to Scrum a ako ti uľahčí projektové manažovanie?
Čo je to Scrum a ako ti uľahčí projektové manažovanie?

Zefektívnenie riadenia veľkých projektov, väčšia flexibilita a motivovanejší tím. Toto všetko dokáže Scrum.

Scrum je svetovo rozšírený framework projektového manažmentu.

Vo veľkých projektoch sa dá ľahko stratiť, môžu byť neefektívne a neflexibilné. Zároveň môžu demotivovať tím, keďže “záver” projektu je v nedohľadne. Jednou z hlavných výhod riadenia projektu v štýle Scrum je postup po pomenších krokoch, ktoré viete okamžite hodnotiť a podľa toho plánovať ďalší vývoj. Zároveň by mal byť tím po každej časti projektu odmenený za ukončenú prácu, čím sa dá vyhnúť vyhoreniu a zníženiu pracovnej výkonnosti.

Tento framework je veľmi populárny pri riadení softvérového vývoja, ale môže byť využitý pri plánovaní vývoja akéhokoľvek produktu. Urýchľuje návratnosť investícií, eliminuje zbytočné plánovanie a zlepšuje reakčný čas na požiadavky klientov.

Scrum je založený na troch základných pilieroch – transparentnosť (transparency), kontrola (inspection) a adaptácia (adaptation). Tieto piliere sú postavené na dôvere v rámci tímu. Odhodlanosť, odvaha, sústredenie sa na cieľ, rešpekt a otvorenosť sú pre tím kľúčovo dôležité hodnoty, a to hlavne pri projektoch, ktoré si vyžadujú veľkú mieru experimentovania.

 

Ak tieto hodnoty vo svojom tíme nemáš, nájdi si nových kolegov:


Tímová štruktúra

Pred štartom projektu si zadefinujte, aké úlohy majú ľudia v tíme:

  1. Product owner – Vizionár, ktorý vedie tím a ručí za úspech projektu. Manažuje a optimalizuje zoznam cieľov a spôsob, ako ich realizovať. Komunikuje s klientom.
  2. Developers – 5 – 9 pracovníkov, ktorí robia na realizácii projektu a absolvovaní čiastkových cieľov.
  3. Scrum Master – Osoba, ktorá sa sústreďuje čisto na proces projektu a zaručuje jeho plynulosť. Riadi Scrum eventy.

 

Ako používať Scrum?

Na projekte pracujete ako tím a posúvate sa vpred absolvovaním tzv. šprintov. To sú malé časti veľkého projektu s vlastným zameraním a teda špecifickými výsledkami, od ktorých sa odvíja ďalší krok tímu. Väčšinou trvajú menej ako jeden mesiac. Výsledkom šprintu môže byť napríklad zavedenie novej funkcionality do aplikácie namiesto toho, aby sa naraz, ale oveľa neskôr vypustila aplikácia s 10 zmenami.

Pred štartom šprintu si potrebujete stanoviť, čo má pre klienta najväčšiu prioritu. Na tej pracujete a ak je možné, testujete efekt zmien na zákazníkoch. Podľa odozvy adaptujete projekt, až kým sa nedopracujete k finálnemu výsledku. Vďaka tomu ušetríte množstvo času, ktoré by ste investovali do prípravy produktu pre trh a jeho jednotlivých fáz. 

 

Pri riadení produktu budete využívať 3 nástroje, ktoré vám pomôžu pracovať efektívne.

Product backlog je zoznam všetkého, čo má byť spravené v rámci celého projektu. Vytvára ho Product owner spolu s tímom a je zoradený podľa priorít.

Sprint backlog je zoznam konkrétnych úloh, ktoré má tím spraviť v rámci šprintu. Je praktické odhadnúť aj časovú náročnosť jednotlivých taskov. Tento dokument by mal byť pravidelne, ideálne raz za deň, aktualizovaný, aby bolo jasné, ako šprint pokračuje. Ak je taskov príliš veľa, Scrum Master by mal zmenšiť ich počet, aby sa šprint neúmerne nepredĺžil.

Product Increment je výsledok šprintu v podobe konkrétneho výsledku, produktu. Jednotlivé šprinty na seba nadväzujú, a preto budete pri druhom šprinte stavať na výsledku z prvého šprintu.

Pri Scrum riadení sa odporúča používať aj Scrum Board, na ktorom je jasne znázornené, kto a kedy pracuje na akom tasku.

 

Meetingy

Každý šprint má stanovenú štruktúru, ktorá je definovaná 4 meetingami tímu.

  1. Sprint planning meeting – Naplánujete si, čo chcete v rámci šprintu dosiahnuť a zadelíte si úlohy.
  2. Standup – Predbežne kontrolujete, či ide všetko podľa plánu. 
  3. Review – Na konci každého šprintu odprezentujete aktuálne výsledky, spracujete odozvu a určíte si ďalší krok. 
  4. Retrospective – Spoločne si prejdete proces projektu a zadefinujete si, čo malo úspech a čo sa dalo zlepšiť.

Ak ťa zaujal projektový manažment Scrum, o podrobnejších detailoch sa dočítaš na tejto stránke. Už si podľa neho pracoval? Podeľ sa o tvoje skúsenosti na našom Facebooku.

Ďalšie články