Čo je RICE model a ako ti pomôže v určovaní priorít?
Čo je RICE model a ako ti pomôže v určovaní priorít?

Ak máš rozrobených niekoľko projektov/úloh/nápadov/improvementov a nevieš, ktorý uprednostniť, bodovací model RICE ti uľahčí robotu. Prečítaj si, ako funguje.

Rozhodnúť sa, ktorý projekt má potenciál a dobrý pomer úsilia k efektu je náročné. 

Niekedy sa nadchneš pre projekt, lebo sa ti páči a nie preto, že má skutočnú šancu na úspech. Môžeš preferovať projekt iba preto, že je pre teba zaujímavejší a ignorovať "nudnejší" projekt, ktorý by splnil očakávané ciele. Alebo podceníš prácu a energiu, ktorú bude nový projekt vyžadovať.

Preto je užitočné naučiť sa pracovať s modelom RICE. Je to bodovací model vytvorený pre produktových manažérov. Vieš si s ním zefektívniť prácu, najmä, ak robíš v tíme s horizontálnou organizačnou schémou. 

Tento model vytvorila softvérová spoločnosť Intercom. Jej cieľom bolo vymyslieť nástroj, ktorý vďaka hodnotiacim údajom uľahčí manažérske rozhodovanie a stanovenie priorít. Skratka RICE je tvorená slovami Reach, Impact, Confidence a Effort.

Dosah (Reach)

Ide o počet používateľov alebo zákazníkov, ktorých projekt zasiahne očakávaným spôsobom. Čo to konkrétne znamená záleží od projektu a tvojho rozhodnutia. Môže to byť počet stiahnutí aplikácie, počet nových leadov alebo počet nákupov. Je to merateľný cieľ, ktorý by mal projekt dosiahnuť. 

Dosah sa meria v počte ľudí/udalostí za nejaký čas. Môžu to byť zákazníci za štvrťrok alebo transakcie za mesiac. Ak napríklad očakávaš, že si v nasledujúcom štvrťroku stiahne tvoju aplikáciu 2 000 ľudí, tvoje skóre dosahu je 2 000. 

 

Vplyv (Impact)

Potenciálny vplyv alebo prínos projektu vieš odmerať rôznymi spôsobmi ako zvýšenie výnosov, spokojnosť zákazníkov alebo zapojenie používateľov. Zjednodušene povedané – tento faktor hovorí o tom, aký dopad bude mať tvoj projekt na život zákazníka.

Intercom navrhol päťstupňový systém hodnotenia na odhad vplyvu projektu:

  • 3 – masívny vplyv
  • 2 – vysoký vplyv
  • 1 – stredný vplyv
  • 0,5 – nízky vplyv
  • 0,25 – minimálny vplyv

Máš k dispozícii dáta, na ktorých môžeš túto hodnotu postaviť? Skvelé. Veľakrát však musíš zapojiť tvoju intuíciu a iba ju odhadneš. Predpokladajme, že každému zákazníkovi tvoj produkt výrazne zmení život. Skóre vplyvu je 3. Aj keď je táto časť hodnotenia pomerne nevedecká, ovplyvní celkový výsledok – a uľahčí ti konečné rozhodovanie.

 

Dôvera (Confidence)

Sú tvoje odhady správne? Pri dôvere vyhodnocuješ, koľko z faktorov je založených na dátach a koľko na intuícii. Pri určovaní skóre máš tieto možnosti:

  • 100 % – vysoká dôvera
  • 80 % – stredná dôvera
  • Pod 50 % – nízka dôvera

Ak máš napríklad dosah podložený dátami a focus group potvrdila, že tvoj nápad má vysoký vplyv na zlepšenie života zákazníkov, môžeš  ho vyhodnotiť ako projekt s vysokou dôverou. Naopak, ak dosah aj vplyv vyhodnotíš odhadom, dôvera projektu klesá.

 

Úsilie (Effect)

Pri úsilí zvažuješ množstvo práce, ktorú potrebuješ na realizáciu projektu. Projekt s vyšším skóre úsilia vyžaduje viac zdrojov a času na dokončenie.

Ako sa ráta? Vypočítaj si celkové množstvo práce (vytvorenie produktu a dizajnu, testovanie, atď.) potrebnej na dokončenie iniciatívy za konkrétny čas. Ak na úlohe pracuje jedna osoba jeden mesiac, tento task má úsilie jeden osobomesiac. Ak nejaká aktivita trvá menej ako mesiac, rátaj pri nej so skóre 0,5.

Keď zrátaš všetky kroky, celkové číslo ti ukáže skóre úsilia. A ako bonus ti pomôže pri nastavovaní budgetu.

 

Čas na kalkulačku: rovnica RICE

Keď máš všetky čísla k jednotlivým faktorom, môžeš ich dosadiť do rovnice.

Zdroj: Intercom
Zdroj: Intercom

Príklad výpočtu

Povedzme, že máš 3 projekty a musíš sa rozhodnúť, ktorý z nich sa bude realizovať.

Projekt A má dosah 2 000 stiahnutí aplikácie, vysoký vplyv so skóre 3 a sme si stopercentne istí, že máme všetky podklady (analýzu problemu, šikovné zaškolené ľudské zdroje, nízke riziko, že nás niečo neočakávane neprekvapí). Na realizáciu potrebujeme 2 osobomesiace. RICE skóre je (2 000x3x1)/2=3 000. Projekt B má RICE skóre 3 800 a projekt C má 1 200. Čím vyššie skóre, tým lepšie. Najrozumnejšie je pustiť sa do projektu B.

Po zvážení dosahu, dopadu, dôvery a úsilia každého projektu môžeš porovnať a určiť, ktoré projekty sú prioritou. RICE ti pomôže robiť informovanejšie rozhodnutia o tom, na čom pracovať.

Páči sa ti bodovací model RICE? Skúšal/a si ho už niekedy? Napíš nám svoju skúsenosť na Facebooku.

Ďalšie články