„Adapt or die“ platí aj na pracovnom trhu
„Adapt or die“ platí aj na pracovnom trhu

Pracovný trh aj technológie sa menia. Adaptuj si správnu mentalitu na to, aby si sa presadil. Prečítaj si tipy nášho CEO.

Technológie aj požiadavky pracovného trhu sa menia. Musia sa meniť uchádzači, firmy aj jednotlivci. Nie je to negatívne, nie je to pozitívne, je to proste vývoj. Ako sa naň môžeš pripraviť?


Ako sa adaptovať z pohľadu uchádzača

Zmena profesie, alebo prechod medzi špecializáciami je náročnejší pre skúsených uchádzačov, ako pre nováčikov v odbore. Vidím to aj v našich kruhoch, pri hiringu. Zotrvačnosť starých, skúsených je citeľná: na úrovni jednotlivca, ale aj na úrovni firmy. Málokto si pod sebou chce podpíliť konár a spadnúť do neznámych vôd. Juniori si častokrát skôr osvoja nastupujúci nový trend v odvetví, lebo sú nezaťažení skúsenosťami a návykmi.

Prečo je to pre seniorov so špecializáciou také náročné? V prvom rade je to tým, že sú preťažení prácou, kľudne aj stresom vedomým, či nevedomým. Pridaj do tejto rovnice osobnú rovinu a máš odpoveď. Ak niekto potrebuje 2000-3000 € mesačne na záväzky, nemyslí na vzdelávanie v novom smere alebo špecializácii.

Moja rada znie – ak vážne chceš ako senior zmeniť špecializáciu, musíš sa zbaviť niektorých záväzkov. Oddýchnuť si, premyslieť si postup. Na papieri znie pekne to, že si spravíš kurz, pozrieš na YouTube video, zapojíš sa do tréningového programu. OK, dá sa to aj takto, ale podstata nie je hľadanie informácií. Informácie sú prístupnejšie než kedykoľvek predtým. Musíš ich aplikovať, a na to potrebuješ čas, chuť aj mentálnu kapacitu.

Umenie spočíva aj v udržiavaní si tej mentálnej kapacity. Ak si vyťažený na 85 %, stále ti zostáva nejaká rezerva na nové príležitosti. Buď sa s tou rezervou naučíš niečo nové a využiješ poznatky ako svoju konkurenčnú výhodu, alebo ťa to aspoň obohatí a potvrdíš si, že toto nie je tá správna cesta.

Zväčša je to tak, že človek s myšlienkou na zmenu laškuje dlhšie, nosí si ju rok v hlave, a potom sa rozhodne. Spraví krok k novej príležitosti. Nemusí to byť len zmena týkajúca sa technologického vývoja. Či už ide robiť na vlastné triko, alebo zmení zamestnávateľa, prvotná myšlienka musí najprv dozrieť, aby sa pretavila v čin. No bez voľnej mentálnej kapacity, ktorá stojí na začiatku celého procesu, k tomu jednoducho nikdy nedôjde. 


Ako sa adaptovať z pohľadu firmy

Každá dekáda je pre firmu úplne iný život, úplne iný svet. Jediné, čo sa dá z pohľadu podnikateľa robiť, je pripraviť sa na to v predstihu. Mať stratégiu. Uvedomiť si, čo robím, prečo to robím, identifikovať, na čom môj biznis stojí a padá. Ak plánujem dopredu, viem predísť tragickým scenárom. Môžem sa pripraviť na to, čo prinesie zajtrajšok.

Položím si otázku: čo sú tie podstatné veci, a čo je pozlátko? Vedieť, čo je podstata mi dáva predpoklad na to, aby som si svoju pozíciu na trhu obhájil. Napríklad, podstata pri nehnuteľnostiach je lokalita a pozemok. Podstata pri aplikáciách sú zas dáta.

Pre Arivu je najpodstatnejšia interná databáza šikovných ľudí. Sme tu už 12 rokov, máme vytvorenú prepracovanú databázu a svoj náskok každým dňom zväčšujeme. Neohrozujú nás nové technológie, lebo ich využívame pre zväčšenie svojho náskoku. Neohrozujú nás noví konkurenti, pretože ktokoľvek by do tohto biznisu prišiel, začína od nuly.

Mnoho firiem sa dnes obáva AI. Umelá inteligencia je veľká vlna. Môže to byť dokonca tsunami, ktorá niektoré biznisy spláchne. Netvárme sa, že nemá silu. Ak sa ale šikovne zamyslím nad tým, ako ju využiť vo svoj prospech, môžem získať konkurenčnú výhodu.

Pred AI tu bola automatizácia. Je to tiež forma umelej inteligencie, trochu „tupšej“ a skriptovanej, ale stále dostatočne efektívnej na to, aby ohrozila niektorých ľudí alebo firmy bez pridanej hodnoty. My sme ju ale dokázali využiť. Iné to nemusí byť ani v prípade všeobecnej alebo špecializovanej umelej inteligencie, či už ChatGPT, alebo dev asistentov ako Copilot. No hovoriť o tom s príliš veľkou istotou by bola predzvesť pádu. Miera dopadu je práve otázna, uvidíme časom. 

 

Ako sa adaptovať z pohľadu jednotlivca

Často hovorím o čistej mysli. Pre mňa to znamená mať hlavu otvorenú, oddýchnutú, byť otvorený novým myšlienkam. Bez toho, aby bol človek správne mentálne nastavený, sa neudeje žiadna pozitívna zmena.

Zmena nebýva príjemná, ak je človek zaneprázdnený starými problémami. Je z nich unavený. Ale ak sme v správnom rozpoložení, tak zmenu vítame. To je väčšinou prípad mladých ľudí: zmenu dokážu akceptovať jednoduchšie, nemajú hlavu zaťaženú množstvom balastu, existenčnými problémami, záväzkami, operatívou.

Človek musí byť flexibilný a prispôsobivý voči vonkajším okolnostiam. Zmenu zvládneš, keď sa správnymi návykmi udržiavaš „fresh“. Prirodzená zvedavosť, disciplína, dôraz na detail a dokončovanie začatého, schopnosť uvoľniť sa. A tiež zisti, kde máš vlastné tlačidlo „reset“. To sú predpoklady k tomu, aby zmena nebola vyčerpávajúca, ale energizujúca. Čerpať energiu zo zmeny je ultimátny life hack, ktorý sa nepodarí dosiahnuť každému. To ale neznamená, že by sme sa o to nemali pokúšať.

Ďalšie články